Popis předmětu - A5M38MEB

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A5M38MEB Měření v budovách
Role:PV Rozsah výuky:2P+1L
Katedra:13138 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kašpar P. Zakončení:KZ
Přednášející:Kašpar P. Kreditů:4
Cvičící:Kašpar P. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A5M38MEB

Anotace:

Předmět seznámí studenty s principy využívanými pro měření základních fyzikálních veličin v budovách. Protože většina měřených veličin je převedena na elektrický signál a v této formě vyhodnocována, je podán i přehled měření vybraných elektrických veličin. Předmět je určen zejména pro studenty, kteří neabsolvovali v bakalářské etapě předměty Elektrická měření a Senzory a převodníky na elektrotechnické fakultě.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A5M38MEB

Osnovy přednášek:

1. Měření v budovách - přehled, základní metody a parametry 2. Měřicí zesilovače a filtry
3. Měření napětí, synchronní detekce
4. Měření proudu a kmitočtu
5. Měření odporů a impedancí
6. A/D a D/A převodníky
7. Měření výkonu a spotřeby energie
8. Měřicí a testovací přístroje: osciloskop, multimetr, generátor, spektrální a logický analyzátor
9. Optoelektronické a ultrazvukové senzory
10. Odporové senzory
11. Kapacitní senzory
12. Magnetické senzory
13. Opakování, řešení příkladů

Osnovy cvičení:

1. Osciloskop, arbitrary generátor
2. Měření napětí a proudu
3. Měřicí zesilovače
4. Vyhodnocení signálu odporových snímačů
5. Měření impedancí a admitancí, vektorvoltmetr
6. Měření výkonu a energie, statický elektroměr

Literatura:

[1] Ripka, P., Ďaďo, S., Kreidl, M., Novák, J.: Senzory (opr. dotisk). Skripta ČVUT FEL, Praha 2007
[2] Platil, A., Ripka, P.: Senzory a převodníky. Laboratorní cvičení. Skripta ČVUT, Praha 2004 (dotisk 2006) [3] Haasz, V., Sedláček, M.: Elektrická měření. Přístroje a metody. ČVUT, Praha 2003 (2. vydání)
[4] Kolektiv: Elektrická měření. Návody k laboratorním cvičením. Skripta ČVUT, Praha 2007 (dotisk 1.vydání)

Požadavky:

Předmět není určen pro absolventy elektrotechnických bakalářských programů.

Poznámka:

http://measure.feld.cvut.cz/vyuka/predmety/A5M38MEB

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIB_2020 Před zařazením do oboru PV 1
MPIBNEW Před zařazením do oboru PV 1


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)