Poradenství pro studenty a uchazeče o studium

Poradenství pro stávající studenty, studijní problémy

Ing. Helena Šislerová, vedoucí Studijní oddělení
sislehel@fel.cvut.cz, tel. +420 22435 3971, místnost A3-22c

prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., proděkan pro magisterské studiu, studium v angličtině, kombinované studium, výběrové studium
prodekan.mag@fel.cvut.cz, tel. +420 22435 2029, +420 22435 2796, místnost A3-21i

doc. RNDr. Veronika Sobotíková, CSc., proděkanka pro bakalářské studium
prodekan.bak@fel.cvut.cz, tel. +420 22435 5104, +420 22435 2392, místnost A3-21i

Poradenství podle studijních programů a studijních oborů

Garanti programů a oborů a tutoři

Poradenství pro studium v zahraničí

doc. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D., proděkan
prodekan.mag@fel.cvut.cz, tel. +420 22435 2029, +420 22435 2796, místnost A3-21i

Otakar Vlček, Oddělení vnějších vztahů, program LLP Erasmus (výjezdy studentů FEL)
vlcekota@fel.cvut.cz, tel. +420 22435 2360. místnost C3-53

 

Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS)

Kariérní centrum ČVUT (KC ČVUT)

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA