Popis předmětu - A5M16EUE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A5M16EUE Ekonomika užití energie
Role:PV Rozsah výuky:3P+1C
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Beranovský J. Zakončení:KZ
Přednášející:Beranovský J. Kreditů:4
Cvičící:Beranovský J. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A5M16EUE

Anotace:

Organizace a řízení energetického hospodaření podniku, budov či energetických systémů. Energetická potřeba a spotřeba, energetické bilance. Energetické charakteristiky agregátů, druhotné zdroje energie. Energetický audit a studie proveditelnosti, optimalizace energetického hospodaření energetických systémů. Ceny a tarify, ekonomická a finanční analýza.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A5M16EUE

Osnovy přednášek:

1. Energetická legislativa v ČR související s hospodaření energií
2. Postavení energetických podniků v ekonomice ČR
3. Organizace a řízení energetického hospodářství v podniku
4. Energetická náročnost jednotlivých forem energie
5. Odstranitelné a neodstranitelné ztráty energie
6. Energetické charakteristiky agregátů
7. Druhotné energetické zdroje
8. Energetická potřeba (bilance) jednotlivých forem energie podniku
9. Dynamické modelování potřeb a analýza diagramů potřeb jednotlivých forem energie
10. Návrh opatření a optimalizace provozních režimů agregátů
11. Ekonomické hodnocení energetických úspor, optimalizace opatření a tvorba varianta
12. Finanční analýza energetického hospodářství a strategické rozhodování
13. Energetický audit a studie proveditelnosti jako nástroj řízení
14. Ceny a tarify

Osnovy cvičení:

1. Případová studie: Efektivnost provozu vodní elektrárny v rámci výrobního podniku
2. Případová studie: Efektivnost provozu fotovoltaické elektrárny v rámci výrobního podniku
3. Případová studie: Spotřeba energie v závislosti na pracovním režimu plynové pece
4. Případová studie: Energetický audit průmyslového podniku
5. Případová studie: Energetický audit budovy
6. Případová studie: Energetický audit sídelního celku
7. Případová studie: Náročnost tepla v průmyslovém podniku
8. Případová studie: Energetická náročnost jednotlivých forem energie
9. Případová studie: Optimalizace provozu energetických systémů - kritéria hodnocení
10. Případová studie: Optimalizace provozu kogenerační jednotky
11. Případová studie: Optimalizace energetického zásobování sídelního celku
12. Případová studie: Metodika návrhu opatření energetických úspor
13. Případová studie: Metodika retrofit survey
14. Zápočet

Literatura:

1. Srdečný K., Macholda F.: Úspory energie v domě. Grada 2004.
2. Lulkovičová O. a kol.: Zdroje tepla a domovní kotelny. JAGA Group 2004.
3. Starý, O., Vašíček, J.: Ekonomické hodnocení energetických investic, sborník semináře ČEZ, RAEN, 2000.
4. Knápek, J., Gauss, E.: Ekologie a energetika. Skriptum ČUVT 2000, ČVUT, FEL 2000.
5. Trond Dahlsveen, Dušan Petráš, Jiří Hirš: Energetický audit budov. JAGA Group, 2003.

Požadavky:

viz. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&;task=section&id=7&Itemid=236

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPIBNEW Před zařazením do oboru PV 3
MPIB_2020 Před zařazením do oboru PV 3


Stránka vytvořena 23.7.2024 17:51:03, semestry: Z,L/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)