Popis předmětu - B2M17NKA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B2M17NKA Návrh a konstrukce antén
Role:PV Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13117 Jazyk výuky:CS
Garanti:Polívka M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Hazdra P., Mazánek M., Polívka M., Švanda M. Kreditů:6
Cvičící:Hazdra P., Mazánek M., Polívka M., Švanda M. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2M17NKA

Anotace:

Základy praktického návrhu antén pro vybraná frekvenční pásma a komunikační, identifikační a radarové služby. Modelování (vlnová analýza - full-wave analysis), návrhové vztahy a specifika konstrukce antén s použitím profesionálních softwarových nástrojů. Návrh a výroba vzorku antény. Praktická měření.

Cíle studia:

Praktický návrh antén pro jednotlivá kmitočtová pásma, modelování a konstrukce antén a anténních systémů pro specifikovaná použití.

Osnovy přednášek:

1. Mikropáskové antény - vícepásmové, kruhově polarizované, řady.
2. Malé antény I. Principiální limity
3. Malé antény II. Návrhové aspekty
4. Antény pro RFID a nositelné antény
5. Antény automobilové a antény pro automobilové radarové senzory
6. Reflektorové antény
7. Šroubovicové antény
8. Elektromagnetické modelování vyzařujících struktur
9. Teorie charakteristických módů, činitel jakosti antén
10. Anténní systémy pro standard 5G
11. Symetrizační a transformační členy v anténní technice
12. Širokopásmové antény - spirálové, kuželové dipóly
13. Širokopásmové trychtýřové antény
14. Prezentace projektů

Osnovy cvičení:

1. Mikropáskové antény, model přenosových vedení (projektová úloha č. 1)
2. EM modelování antén
3. Malé antény, návrh a modelování (projektová úloha č. 2)
4. Malé antény, řešení projektové úlohy
5. Antény pro RFID a nositelné antény, výpočet čtecího dosahu, experiment
6. Reflektorové antény, výpočet směrové charakteristiky reflektorové antény s ozařovačem typu: ústí vlnovodu, trychtýř, Hertzův dipól, (projektová úloha č. 3)
7. Reflektorové antény, řešení projektových úloh
8. Elektromagnetické modelování vyzařujících struktur
9. Teorie charakteristických módů, výpočet energií, vyzářeného výkonu a činitele jakosti liniových antén
10. Uměle vytvářené EM materiály v anténách, návrh, vlastnosti, experiment
11. Symetrizační a transformační členy v anténní technice, diferenční měření impedance
12. Šroubovicové antény ? návrh a modelování dvoupásmové spirálové antény
13. Širokopásmové trychtýřové antény
14. Prezentace projektů

Literatura:

1. Mazánek, M., Pechač, P., Vokurka, J.: Antény a šíření elektromagnetických vln. skripta ČVUT, Praha 2007
2. Prokop, J., Vokurka, J.: Šíření elektromagnetických vln a antény. SNTL, Praha 1982
3. W. L. Stutzman, G. A. Thiele: Antenna Theory and Design, 3rd ed., Wiley, 2012
4. Johnson, C.R.: Antenna Engineering Handbook. McGraw-Hill, Inc., London, 1993
5. Mott, H.: Antennas for Radar and Communications. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1992
6. Milligan, T.A.: Modern Antenna Design. McGraw-Hill Book Company. London, 1985
7. Balanis, A.: Antenna Theory. John Wiley and Sons, Inc., New York, 1997
7. Kraus, J.D., Marhefka, J.: Antennas For All Applications. Tata McGraw-Hill, New York, 2003

Požadavky:

https://moodle.fel.cvut.cz/

Klíčová slova:

anténa, elektricky malá anténa, impedanční přizpůsobení, symetrizační obvod

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEK7_2018 Rádiové komunikace a systémy PV 3


Stránka vytvořena 17.7.2024 15:51:02, semestry: Z/2023-4, L/2024-5, L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)