Popis předmětu - B1M14REP

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M14REP Řízení a regulace elektrických pohonů
Role:PZ Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13114 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Havlíček R., Thöndel E. Kreditů:5
Cvičící:Bauer J., Havlíček R., Thöndel E. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1M14REP

Anotace:

Předmět je koncipován jako úvod do problematiky teorie spojitého řízení elektrických pohonů a výkonových měničů. V průběhu semestru jsou probrány základy zpětnovazebního řízení, přenosy systému, určování stability systému včetně typů regulátorů a metod jejich ladění.

Osnovy přednášek:

1. Regulované soustavy
2. Dynamické soustavy
3. Lineární soustavy
4. Zpětnovazební soustavy
5. Bloková schémata regulovaných soustav
6. Přenosová funkce
7. Analýza v kmitočtové oblasti
8. Stabilita zpětnovazebních soustav
9. Syntéza v kmitočtové oblasti, PID
10. Stavový prostor
11. Stavový popis soustavy
12. Řiditelnost a pozorovatelnost
13. Stavové zpětnovazební řízení
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

1. Úvod
2. Modelování - Matlab
3. Modelování - vytváření modelu a typycké modelu el. motorů
4. Frekvenční charakteristiky
5. Měřění charakteristik elektrických motorů pro semestrální práci
6. Semestrální práce - konzultace
7. Semestrální práce - konzultace
8. Vyrovnávací hodina přednášky/cvičení
9. Zadání druhé semestrální práce - Regulátory
10. Semestrální práce - konzultace
11. Semestrální práce - konzultace
12. Zápočtový test
13. Zápočet, zhodnocení předmětu
14. Rezerva

Literatura:

G. F. Franklin., Feedback Control of Dynamic Systems (7th edition)
BALÁTĚ, Jaroslav. Automatické řízení. 2. přeprac. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004. ISBN 80-7300-148-9.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM1_2018 Elektrické pohony PZ 1


Stránka vytvořena 23.7.2024 17:51:03, semestry: Z,L/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)