Jak sponzorovat

Vzor darovací smlouvy: finanční dar, věcný dar

Za obsah odpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk