Popis předmětu - B4M36UIR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B4M36UIR Umělá inteligence v robotice
Role:PO, PV Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13136 Jazyk výuky:CS
Garanti:Faigl J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Edelkamp S., Faigl J., Kroupa T. Kreditů:6
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/uir/

Anotace:

The course aims to acquaint students with the use of planning approaches and decision-making techniques of artificial intelligence for solving problems arising in autonomous robotic systems. Students in the course are employing knowledge of planning algorithms, game theory, and solving optimization problems in selected application scenarios of mobile robotics. Students first learn architectures of autonomous systems based on reactive and behavioral models of autonomous systems. The considered application scenarios and robotic problems include path planning, persistent environmental monitoring, robotic exploration of unknown environments, online real-time decision-making, deconfliction in autonomous systems, and solutions of antagonistic conflicts. In laboratory exercises, students practice their problem formulations of robotic challenges and practical solutions in a realistic robotic simulator or consumer mobile robots. Tento předmět je také součástí meziuniverzitního programu prg.ai Minor. Ten spojuje to nejlepší z výuky AI v Praze s cílem poskytnout studujícím hlubší a širší vhled do oboru umělé inteligence. Více informací je k dispozici na webu https://prg.ai/minor.

Cíle studia:

The goal of the course is to developed practical experience with the deployment of planning and optimization methods in robotics states. The hands-off experience supports the practical understanding limitations of physical systems. After completing the course, the students should understand that problems with real robots need to make sufficient simplifications yielding satisfactory solutions but still be computationally feasible.

Osnovy přednášek:

1. Course information, introduction to robotics
2. Robotic paradigms and control architectures
3. Path planning - grid and graph-based path planning methods
4. Robotic information gathering - Mobile robot exploration
5. Multi-goal path planning
6. Data collection planning
7. Curvature-constrained data collection planning
8. Randomized sampling-based motion planning methods
9. Visibility based pursuit-evasion games
10. Patrolling games
11. Temporal task-motion planning
12. Multi-robot planning
13. Reserve (invited lecture of a guest host)
14. Reserve (invited lecture of a guest host)

Osnovy cvičení:

During laboratory exercises, students practice robotic challenges and practical solutions in a realistic robotic simulator or mobile robots. - Computational models of autonomous systems; - Path planning, randomized search techniques, multi-goal path planning, and informative path planning; - Robotic exploration, online decision-making, persistent environmental monitoring, decision-making with limited resources; - Methods of game theory and safety games in mobile robotics tasks, solving antagonistic conflict; - Reactive and behavioral models in tasks of collective robotics; - Coordination and cooperation in autonomous systems;
1. Introduction to CoppeliaSim and open-loop robot locomotion control
2. Exteroceptive sensing and reactive-based obstacle avoidance
3. Mapping
4. Grid and graph-based path planning
5. Incremental path planning
6. Mobile robot exploration
7. Semestral project assignment
8. Data collection path planning with remote sensing (TSPN)
9. Curvature-constrained data collection path planning (DTSPN)
10. Randomized sampling-based algorithms
11. Curvature-constrained local planning with RRT-based algorithms
12. Pursuit evasion - greedy policy and value iteration policy
13. Area patrolling
14. Semestral project discussion

Literatura:

• Course materials - https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/uir/start • 1st chapter: Robin R. Murphy: Introduction to AI Robotics, MIT Press, Cambridge, MA, 2001 • Steven M. LaValle: Planning Algorithms, Cambridge University Press, 2006 (http://planning.cs.uiuc.edu ) • Maja J. Mataric: The Robotics Primer, 2007, MIT Press. • Kevin M. Lynch, Frank C. Park: Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control, Cambridge University Press, 2017.

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPKYR_2021 Před zařazením do oboru PV 3
MPOI7_2018 Umělá inteligence PO 3


Stránka vytvořena 15.7.2024 17:50:47, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)