Popis předmětu - BE2M32MKSA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE2M32MKSA Mobile Networks
Role:P, PV Rozsah výuky:2P + 2L
Katedra:13132 Jazyk výuky:EN
Garanti:Bečvář Z. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Bečvář Z., Bešťák R., Mach P. Kreditů:6
Cvičící:Gorla P., Mach P. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE2M32MKSA

Anotace:

Předmět seznamuje s principy a funkcemi mobilních buňkových sítí zejména s ohledem na aktuálně nasazované a budoucí technologie pro mobilní komunikace. Student pochopí architekturu a principy fungování jednotlivých generací mobilních sítí od GSM, přes UMTS a LTE/LTE-A až k 5G. Předmět studenty seznámí i s vybranými technikami a způsoby komunikace pro budoucí mobilní sítě (6G). Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v problematice buňkových mobilních sítí a budou schopni řešit problémy spojené s provozem a plánováním těchto sítí.

Cíle studia:

Po absolvování předmětu se studenti dokáží orientovat v problematice buňkových mobilních sítí a budou schopni řešit problémy spojené s provozem a plánováním těchto sítí.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, vývoj mobilních sítí, standardizace
2. GSM - architektura, přenos dat v GSM (HSCSD, GPRS, EDGE)
3. UMTS - architektura, rádiové rozhraní, řízení a signalizace, přenos dat
4. LTE-(A) - architektura, rozhraní, služby, aplikace
5. Rádiové rozhraní - pásma, přístupové metody, rámec, signalizace
6. Řízení rádiového spoje, oprava chyb, náhodný přístup k rádiovému kanálu
7. Přidělování a správa rádiových prostředků
8. Řízení mobility, handover
9. Heterogenní sítě - koexistence buněk, řešení problémů spojených s vysokou hustotou buněk
10. Vývoj mobilních sítí směrem k 5G
11. Samo-organizující se sítě - optimalizace pokrytí, řízení mobility, sdílení spektra, kognitivní rádio
12. Pokročilé techniky pro budoucí mobilní sítě
13. Big data v mobilních sítích
14. Shrnutí, výzvy a řešení pro budoucí mobilní sítě

Osnovy cvičení:

1. Úvod, plán cvičení, požadavky
2. Úvod do MATLABu
3. Modelování pohybu uživatelů
4. Šíření signálu, interference
5. Správa mobility, handover
6. Modelování chybovosti kanálu, přenos dat
7. Fyzická vrstva - modulace a kódování, struktura rámce
8. LAB 1 - datové přenosy v mobilních sítích
9. LAB 1 - datové přenosy v mobilních sítích
10. LAB 2 - spotřeba energie v mobilních sítích
11. LAB 2 - spotřeba energie v mobilních sítích
12. LAB 3 - přidělování prostředků v mobilních sítích
13. LAB 3 - přidělování prostředků v mobilních sítích
14. Obhajoba semestrální práce, zápočet

Literatura:

[1] M. Sauter, "From GSM to LTE-Advanced: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband," Revised Second Edition. Wiley. 2014.
[2] G. de la Roche, "A. A. Glazunov, B. Allen, "LTE-Advanced and Next Generation Wireless Networks," Wiley, 2013.
[3] J. Rodriquez, "Fundamentals of 5G Mobile Networks," Wiley, 2015.

Požadavky:

Studenti musí mít základní znalosti modulací, kódování a vícenásobných přístupových metod pro bezdrátové sítě. Musí také znát bezdrátový komunikační řetězec a jeho prvky. Dále jsou požadovány znalosti šíření signálu a charakteristiky radiového kanálu (útlum, zisk, interference, šum), charakteristiky spektra a charakteristiky signálů (střední hodnota, energie, výkon, korelace signálů, apod.). Studenti musí mít přehled o vrstvách modelu RM-OSI.

Klíčová slova:

Mobilní sítě, přenos dat, správa a řízení rádiových prostředků, rádiové rozhraní, architektua, 5G, 6G

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEK4_2018 Technology of the Internet of Things P 1
MEKYR_2021 Před zařazením do oboru PV 1
MEEK6_2018 Mobile Communications P 1
MEEK5_2018 Communication Systems and Networks PV 3
MEEK7_2018 Radio Systems PV 3


Stránka vytvořena 23.7.2024 17:51:03, semestry: Z,L/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)