Publikace

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13101 - katedra matematiky 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13102 - katedra fyziky 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13113 - katedra elektrotechnologie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13114 - katedra elektrických pohonů a trakce 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13115 - katedra elektroenergetiky 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13117 - katedra elektromagnetického pole 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13131 - katedra teorie obvodů 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13132 - katedra telekomunikační techniky 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
     13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci 2013     2016 2017   2019 2020    
13133 - katedra kybernetiky 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
     13161 - geometrie vidění a robotika     2015 2016 2017 2018        
     13162 - skupina vizuálního rozpoznávání     2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
     13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování     2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
     13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
     13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat     2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
     13167 - multirobotické systémy       2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
     13168 - strojové učení     2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13134 - katedra mikroelektroniky 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13135 - katedra řídicí techniky 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13136 - katedra počítačů 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
     13141 - centrum umělé inteligence   2014   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
     13142 - kabinet výuky informatiky             2019 2020 2021 2022
     13143 - Intelligent Data Analysis   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
     13144 - laboratoř inteligentního testování systémů     2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
     13145 - skupina znalostních softwarových systémů         2017   2019 2020    
13137 - katedra radioelektroniky 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13138 - katedra měření 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13139 - katedra počítačové grafiky a interakce 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
     13210 - institut Intermédií ČVUT         2017 2018        
13901 - oddělení proděkana pro doktorské studium a výzkum     2015 2016   2018       2022
     13921 - oddělení vědy a výzkumu     2015 2016   2018       2022
13902 - oddělení proděkana pro studium   2014 2015 2016 2017          
     13922 - studijní oddělení   2014 2015              
13903 - oddělení proděkana pro informační technologie                 2021  
     13373 - středisko výpočetní techniky a informatiky                 2021  
13905 - oddělení tajemníka fakulty 2013 2014 2015 2016 2017 2018       2022
     13393 - centrum znalostního managementu 2013 2014 2015 2016   2018        
     13911 - sekretariát děkana a tajemníka 2013 2014 2015 2016 2017 2018       2022
13923 - oddělení vnějších vztahů - PR     2015         2020    
Stránka vytvořena 09.12.2022 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.