Popis předmětu - B1M16MES

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1M16MES Management energetických soustav
Role:PZ Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Starý O. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Králík T., Starý O., Vastl J. Kreditů:5
Cvičící:Horák M., Janota L., Králík T., Starý O. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1M16MES

Anotace:

Předmět studenty seznamuje s principy fungování trh s elektřinou, plynem a ostatními formami energie, s vlivem regulace na ceny energií, se zúčastněnými subjekty trh s energiemi, s problematikou řízení soustavy a v návaznosti na to s obchodováním s přeshraničními kapacitami.

Osnovy přednášek:

1. Trhy s elektřinou, s plynem a teplem
2. Subjekty, legislativa, regulace
3. Obchodování s elektřinou
4. Obchod s ostatními formami energie
5. Marginální náklady, měrné tržby pro elektřinu
6. Tvorba regulovaných i neregulovaných cen, tarify
7. Řízení přenosové soustavy, podpůrné a systémové služby
8. Market coupling a market splitting, obchodování s přeshraničními kapacitami
9. Praktické ukázky řízení soustavy a obchodování s elektřinou
10. Ekonomická efektivnost energetické soustavy
11. Nové trendy v řízení rozvodných soustav
12. Teplárenství ? systémové aspekty
13. Deriváty a jištění rizik pro výrobu a dopravu elektřiny
14. Shrnutí, rezerva

Osnovy cvičení:

1. Electricity and heat production financial and economy study - case study
2. Electricity and heat production financial and economy study - case study
3. Electricity and heat production financial and economy study - case study
4. Electricity and heat production financial and economy study - case study
5. Price analysis of electricity purchase and sale in the CR - case study
6. Price analysis of electricity purchase and sale in the CR - case study
7. Price analysis of gas purchase and sale in the CR - case study
8. Power supply system development - technical-economic case study
9. Power supply system development - technical-economic case study
10. Power supply system development - technical-economic case study
11. Economic evaluation of electricity imports into CR Power Supply System
12. Economic evaluation of electricity imports into CR Power Supply System
13. Specific returns and tariffs of electricity
14. Specific returns and tariffs of electricity

Literatura:

Chris Harris Electricity: Markets Pricing, Structures and Economics, Wiley, 2006 Steven Stoft: Power System Economics-Designing Markets for Electricity ISBN: 978-0-471-15040-4, 2002 Morales, Conejo, Madsen, Pinson, Zugno: Integrating Renewables in Electricity Markets, Springer, 2014 Ibler Z. a kol.: Energetika - technický průvodce 1. díl, BEN, 2002 Ibler Z. a kol.: Energetika v příkladech - technický pruvodce 2. díl, BEN Studijní materiály jsou na: https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management-a-ekonomika-energet-soustav

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPEEM4_2018 Management energetiky a elektrotechniky PZ 3


Stránka vytvořena 7.6.2023 17:49:50, semestry: Z/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)