Popis předmětu - B0M16EBE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0M16EBE Energetická bezpečnost
Role:  Rozsah výuky:2P+0S
Katedra:13116 Jazyk výuky:CS
Garanti:Bartuška V., Knápek J. Zakončení:ZK
Přednášející:Bartuška V., Knápek J. Kreditů:2
Cvičící:Bartuška V. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0M16EBE

Anotace:

Předmět se zabývá současnými aspekty rozvoje energetických systémů v globálním kontextu s důrazem na otázky energetické bezpečnosti. Vztah mezi ekologickými aspekty rozvoje energetiky, bezpečností dodávek energie a dopadem na konkurenceschopnost států. Role současné energetiky, zejména z pohledu současné a budoucí role ropy a zemního plynu a současnosti a budoucnosti jaderné energetiky včetně vazby na tzv. ?novou energetiku? směřující k decentralizovaci, využívání nových technologií jako je ukládání uhlíku, akumulace energie a řízení spotřeby. Politika EU ve vztahu k energetické bezpečnosti a rozvoji energetiky. Klimatické změny a vazba na rozvoj energetických systémů. Pozice ČR a budoucnost uhelné a jaderné energetiky. Problematika staveb energetických děl, Nimby syndrom.

Obsah:

Předmět je zaměřen na získání základní orientace v geopolitických a dalších aspektech energetické bezpečnosti a o očekávaném rozvoji energetických systémů včetně pozice České republiky. Podrobná anotace jednotlivých přednášek (témat) viz příloha.

Osnovy přednášek:

1. Proč se Západ najednou začal zajímat o energetickou bezpečnost?
2. Co vlastně chceme? Energetika: ekologie, bezpečnost, konkurenceschopnost
3. Ropa ? kde se nachází, kdo ji vlastní, jak se těží
4. Zemní plyn ? kdysi odpad při těžbě, dnes cenná komodita
5. Nová energetika
6. Skladování energie, anebo řízení spotřeby?
7. Jaderná energetika ve světě
8. Evropská unie a její přístup k energetické bezpečnosti
9. Klimatická změna
10. EU Balíčky ? teď čtvrtý, tak zvaný ?zimní?
11. Česká republika ? ropa a plyn, elektřina
12. Od NIMBY k BANANA
13. Co chceme my, Češi 14. Rezerva ? aktuální téma

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Hrubý Z., Lukášek L.: Energetická bezpečnost České republiky, Carolinum, 2016, ISBN 9788024629742
volitelná:
2. Kol. autorů: Energetická bezpečnost a mezinárodní politika, Professional Publishing, 2011, ISBN: 9788074310751.
3. World Energy Outlook 2016, IEA 2016, ISBN 978-92-64-26495-3

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr


Stránka vytvořena 17.7.2024 14:51:16, semestry: L/2023-4, L/2024-5, Z/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)