Granty

Projekty podporované granty

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13101 - katedra matematiky 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13102 - katedra fyziky 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13113 - katedra elektrotechnologie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13114 - katedra elektrických pohonů a trakce 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13115 - katedra elektroenergetiky 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13117 - katedra elektromagnetického pole 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13131 - katedra teorie obvodů 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13132 - katedra telekomunikační techniky 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
     13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci     2015 2016 2017 2018 2019 2020    
13133 - katedra kybernetiky 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
     13162 - skupina vizuálního rozpoznávání       2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
     13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování         2017 2018 2019 2020 2021 2022
     13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy       2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
     13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat           2018 2019 2020 2021 2022
     13167 - multirobotické systémy           2018 2019 2020 2021 2022
     13168 - strojové učení             2019 2020 2021 2022
13134 - katedra mikroelektroniky 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13135 - katedra řídicí techniky 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13136 - katedra počítačů 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
     13141 - centrum umělé inteligence   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
     13143 - Intelligent Data Analysis       2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
     13144 - laboratoř inteligentního testování systémů       2016 2017 2018 2019 2020 2021  
13137 - katedra radioelektroniky 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13138 - katedra měření 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13139 - katedra počítačové grafiky a interakce 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13901 - oddělení proděkana pro doktorské studium a výzkum     2015              
     13921 - oddělení vědy a výzkumu     2015              
13905 - oddělení tajemníka fakulty 2013     2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
     13393 - centrum znalostního managementu 2013                  
     13911 - sekretariát děkana a tajemníka       2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
13923 - oddělení vnějších vztahů - PR               2020 2021  
Stránka vytvořena 08.12.2022 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.