Granty

Projekty podporované granty

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13101 - katedra matematiky 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13102 - katedra fyziky 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13113 - katedra elektrotechnologie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13114 - katedra elektrických pohonů a trakce 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13115 - katedra elektroenergetiky 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13117 - katedra elektromagnetického pole 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13131 - katedra teorie obvodů 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13132 - katedra telekomunikační techniky 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
     13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci 2015 2016 2017 2018 2019 2020        
13133 - katedra kybernetiky 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
     13162 - skupina vizuálního rozpoznávání   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
     13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování     2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
     13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
     13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat       2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
     13167 - multirobotické systémy       2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
     13168 - strojové učení         2019 2020 2021 2022 2023  
13134 - katedra mikroelektroniky 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13135 - katedra řídicí techniky 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13136 - katedra počítačů 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
     13141 - centrum umělé inteligence 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
     13143 - Intelligent Data Analysis   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
     13144 - laboratoř inteligentního testování systémů   2016 2017 2018 2019 2020 2021     2024
13137 - katedra radioelektroniky 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13138 - katedra měření 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13139 - katedra počítačové grafiky a interakce 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13901 - oddělení proděkana pro doktorské studium a výzkum 2015               2023  
     13921 - oddělení vědy a výzkumu 2015               2023  
13905 - oddělení tajemníka fakulty   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022    
     13911 - sekretariát děkana a tajemníka   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022    
13923 - oddělení vnějších vztahů - PR           2020 2021      
Stránka vytvořena 14.07.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.