Granty

Projekty podporované granty

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13101 - katedra matematiky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13102 - katedra fyziky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13113 - katedra elektrotechnologie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13114 - katedra elektrických pohonů a trakce 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13115 - katedra elektroenergetiky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13117 - katedra elektromagnetického pole 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13131 - katedra teorie obvodů 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13132 - katedra telekomunikační techniky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
     13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci   2015 2016 2017 2018 2019 2020      
13133 - katedra kybernetiky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
     13162 - skupina vizuálního rozpoznávání     2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
     13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování       2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
     13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy     2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
     13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat         2018 2019 2020 2021 2022 2023
     13167 - multirobotické systémy         2018 2019 2020 2021 2022 2023
     13168 - strojové učení           2019 2020 2021 2022 2023
13134 - katedra mikroelektroniky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13135 - katedra řídicí techniky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13136 - katedra počítačů 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
     13141 - centrum umělé inteligence 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
     13143 - Intelligent Data Analysis     2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
     13144 - laboratoř inteligentního testování systémů     2016 2017 2018 2019 2020 2021    
13137 - katedra radioelektroniky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13138 - katedra měření 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13139 - katedra počítačové grafiky a interakce 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13901 - oddělení proděkana pro doktorské studium a výzkum   2015               2023
     13921 - oddělení vědy a výzkumu   2015               2023
13905 - oddělení tajemníka fakulty     2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  
     13911 - sekretariát děkana a tajemníka     2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  
13923 - oddělení vnějších vztahů - PR             2020 2021    
Stránka vytvořena 30.11.2023 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.