13133 / 13163 - Granty - 2018

13133 / 13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování

Projekty podporované granty 2018

Kybic, J.: Učení lokálních konceptů z globálních trénovacích dat pro klasifikaci a segmentaci biomedicínských obrazů
2017 - 2019, GA17-15361S
Stránka vytvořena 29.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.