13136 / 13143 - Granty - 2023

13136 / 13143 - Intelligent Data Analysis

Projekty podporované granty 2023

Kléma, J.: Role transpozibilních elementů a PIWI-interagujících RNA u myelodysplastického syndromu a jejich možné klinické využití
2020 - 2024, NU20-03-00412
Kuželka, O.: Statistické relační učení v dynamických doménách
2023 - 2025, GA23-07299S
Stránka vytvořena 02.06.2023 05:00:02
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.