13000 / 13132 - Granty - 2017

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Projekty podporované granty 2017

Bečvář, Z.: Game theoretic aspects of wireless spectrum access with dynamic medium access control in future heterogeneous networks
2016 - 2018, 8G15008
Bečvář, Z.: Flexibilní radiová přístupová sít pro budoucí mobilní komunikace
2017 - 2019, SGS17/184/OHK3/3T/13
Boháč, L.: Komplexní bezpečnost kritických infrastruktur a objektů řešená optovláknovými senzory s užitím moderních informačních systémů
2015 - 2020, VI20152020008
Chod, J.: Nová generace slepecké hole s navigací a bezdrátovou komunikací
2016 - 2018, FV10746
Chod, J.: Automatizovaný systém pro prostorové monitorování hluku
2016 - 2019, FV10163
Doležal, J.: Přesouvání výpočtů mezi mobilními zařízeními
2016 - 2017, SGS16/156/OHK3/2T/13
Hájek, J.: Netriviální elektroformování s podporou CAD/CAM technologií
2016 - 2018, 15_013/0005104
Kalfus, R.: Výzkum, vývoj, realizace a optimalizace systémů a protokolů mobilních komunikací vhodných pro jednotky s interface pro komunikaci v oblasti nanotechnologií i jednotky komunikace s rychle se pohybujícími objekty
2015 - 2017, SGS15/200/OHK3/3T/13
Lafata, P.: Modelování přenosových parametrů silnoproudých vedení pro moderní PLC systémy
2016 - 2017, SGS16/157/OHK3/2T/13
Lucki, M.: Výzkum v oblasti laserové ablace a fotonických prvků pro telekomunikační optické sítě
2016 - 2018, SGS16/227/OHK3/3T/13
Mach, P.: Kombinace radiofrekvenčního pásma a viditelného spektra pro přímou komunikaci mezi zařízeními
2017 - 2019, GA17-17538S
Maga, D.: Institucionální podpora Českého vysokého učení technického v Praze
2017 - 2023, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002382
Mařík, R.: Metody komplexních sítí aplikované na data starověkého Egypta v období Staré Říše (2700-2180 př. Kr.)
2016 - 2018, GA16-07210S
Mejzrová, L.: Vývoj sondy pro preventivní ochranu IoT zařízení před pokusy o jejich převzetí
2017 - 2019, TJ01000182
Mulinka, P.: Smarthome IoT a datamining telemetrie Cloudu
2017 - 2017, SGS17/091/OHK3/1T/13
Vodrážka, J.: RSTN - Radio for Smart Transmission Networks
2014 - 2017, TA04011571
Vodrážka, J.: Univerzální radiová gateway pro IP komunikaci v dispečerských systémech
2014 - 2017, TA04031186
Vodrážka, J.: Optimalizace metodik testování a řízení datových sítí ve Smart Grids s aplikací konceptu SDN
2016 - 2017, SGS16/158/OHK3/2T/13
Vojtěch, L.: Bezpečnost v Internetu věcí a Průmyslu 4.0
2016 - 2017, SGS16/159/OHK3/2T/13
Vojtěch, L.: Vícekanálová komunikační platforma pro Internet věcí (IoT)
2017 - 2019, TH02010568
Vojtěch, L.: Technologie Auto-ID a Internetu věcí pro zvýšení kvality zdravotnických služeb
2017 - 2020, LTE117005
Zahradník, P.: Unikátní všestranná bezpečnostní kamera založená na nanotechnologiích
2015 - 2019, VI20152019043
Zeman, T.: European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
2014 - 2017, 2014-1-CZ01-KA202-002074
Zeman, T.: Modernisation of VET through Collaboration with the Industry
2017 - 2020, xc123654

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Projekty podporované granty 2017

Šimák, B.: Podpora udržitelnosti Laboratoří pro vývoj a realizaci ČVUT v Praze
2015 - 2020, LO1505
Šimák, B.: Příprava komercializace nových metod vzdělávání pro potřeby digitální ekonomiky a průmyslu 4.0.
2017 - 2019, CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000375
Stránka vytvořena 29.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.