13133 / 13163 - Granty - 2019

13133 / 13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování

Projekty podporované granty 2019

Kybic, J.: Učení lokálních konceptů z globálních trénovacích dat pro klasifikaci a segmentaci biomedicínských obrazů
2017 - 2019, GA17-15361S
Kybic, J.: Hodnocení stability aterosklerotického plátu v karotidě pomocí digitální analýzy ultrazvukového obrazu u pacientů se stenózou vnitřní karotidy
2019 - 2023, NV19-08-00362
Stránka vytvořena 21.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.