13136 / 13141 - Granty - 2023

13136 / 13141 - centrum umělé inteligence

Projekty podporované granty 2023

Bošanský, B.: Flexible and Resilient Autonomus Systems
2018 - 2023, 17RT0176
Edelkamp, S.: Víceúčelové plánování úkolů a pohybů
2022 - 2024, GA22-30043S
Faigl, J.: Učení plánování pohybu ve složitých úlohách
2021 - 2023, GC21-33041J
Faigl, J.: Optimální řešení robotických směrovacích úloh
2022 - 2024, GA22-05762S
Faigl, J.: Plánování trajektorií se zohledněním rizika a podpora přistávání s využitím systémů rozpoznávání obrazu pro bezpilotní prostředky s pevným křídlem
2022 - 2024, TM03000046
Faigl, J.: Automatizovaný systém pro zvýšení stupně ochrany kritických infrastruktur s využitím kyberfyzikálních technologií
2023 - 2025, VK01030216
Faigl, J.: Centrum pokročilých strojů a výrobních technologií
2023 - 2028, TN02000028
García, S.: AI-Dojo: Multiagentní testbed pro výzkum a testování umělé inteligence v kyberbezpečnosti
2022 - 2025, VJ02010020
Krajník, T.: RoboRoyale: ROBOtic Replicants for Optimizing the Yield by Augmenting Living Ecosystems
2021 - 2026, 964492
Krajník, T.: Metody dlouhodobého učení pro bezpečnou a ohleduplnou navigaci autonomních robotů v dynamických prostředích
2023 - 2024, 8J23FR023
Král, L.: Signál a šum v éře Žurnalistiky 5.0 - komparativní perspektiva novinářských žánrů automatizovaných obsahů
2021 - 2023, TL05000057
Král, L.: Umělá inteligence a lidská práva: rizika, příležitosti a regulace
2021 - 2023, TL05000484
Král, L.: Central European Digital Media Observatory
2021 - 2024,
Král, L.: Podpora na zvýšení dopadu, inovací a udržitelnosti CEDMO v ČR
2022 - 2025, Z220312000000
Kroupa, T.: Síťové modely komplexních systémů: od korelačních grafů k informačním hypergrafům
2021 - 2023, GA21-17211S
Lisý, V.: Algoritmy pro hraní masivních her s neúplnou informací
2022 - 2024, GA22-26655S
Mareček, J.: Human-Compatible Artificial Intelligence with Guarantees
2022 - 2026, 101070568
Mareček, J.: COMBATTING DIET RELATED NON-COMMUNICABLE DISEASE THROUGH ENHANCED SURVEILLANCE
2022 - 2026, 101084642
Mareček, J.: Identifikace modelu kvantového systému jako problém nekomutativní polynomiální optimalizace
2023 - 2025, GA23-07947S
Pevný, T.: Development of an efficient steganalysis framework for uncovering hidden data in digital media
2021 - 2024, 101021687
Pevný, T.: Učení bez učitele nad heterogenními strukturovanými daty
2022 - 2024, GA22-32620S
Vokřínek, J.: Hodnocení chování automatizovaných vozidel z pohledu dodržování etických a právních principů ve smíšeném provozu
2023 - 2025, CK04000150
Stránka vytvořena 30.05.2023 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.