13133 / 13162 - Granty - 2022

13133 / 13162 - skupina vizuálního rozpoznávání

Projekty podporované granty 2022

Chum, O.: Zobecněné vyhledávání obrázků a objevování relací
2020 - 2022, LL1901
Chum, O.: Softwarový expertní vyhledávač pro videa a fotografie
2022 - 2025, VJ02010029
Kúkelová, Z.: Nová generace algoritmů pro řešení problémů geometrie kamer
2022 - 2027, GM22-23183M
Matas, J.: Výzkumné centrum informatiky
2017 - 2023, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000765
Matas, J.: Detekce, identifikace a monitoring živočichů pokročilými metodami počítačového vidění
2022 - 2024, SS05010008
Matas, J.: Sada forenzních analytických nástrojů ke zpracování obrazu a videa pro službu kriminální policie a vyšetřování
2022 - 2025, VJ02010041
Tolias, G.: Učení Univerzální Vizuální Reprezentace s Omezenou Supervizí
2021 - 2025, GM21-28830M
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.