13000 / 13132 - Granty - 2021

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Projekty podporované granty 2021

Bečvář, Z.: Komunikace v samo-optimalizujících se mobilních sítích s drony
2018 - 2021, GA18-27023S
Bečvář, Z.: Resource management based on machine learning for 6G mobile networks
2020 - 2022, SGS20/169/OHK3/3T/13
Bečvář, Z.: Spolupráce s mezinárodním výzkumným centrem v oblasti digitálních komunikačních systémů
2020 - 2024, LTT20004
Bečvář, Z.: Uplink OFDMA Random Access (UORA) in Next Generation WiFi Networks
2021 - 2022, CTU-NTUST-110-03
Boháč, L.: Univerzální bezpečnostní platforma pro budovy, infrastrukturu a průmysl
2020 - 2022, EG19_262/0020250
Boháč, L.: Zvýšení bezpečnosti jaderných reaktorů s využitím optovláknových senzorických systémů
2020 - 2024, TK03030038
Boháč, L.: Monitorování parametrů odstřelů malého a velkého rozsahu optovláknovými senzory
2021 - 2023, FW03010207
Chod, J.: Inteligentní řízení procesů v závislosti na intenzitě hluku
2019 - 2022, FV40287
Maga, D.: Institucionální podpora Českého vysokého učení technického v Praze
2017 - 2023, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002382
Šimák, B.: Podpora učitelům
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008286
Vodrážka, J.: Přesné určování polohy pro autonomní provoz vlaku se zabezpečenou komunikací na nových standardech sítí 5G+
2020 - 2022, FW01010187
Vodrážka, J.: Energetický kabel s integrovanými senzory provozních parametrů po délce kabelu na principech IoT pro optimalizaci přeneseného výkonu a energetických ztrát
2020 - 2022, TK03020196
Vodrážka, J.: Platforma pro spolehlivý provoz, dohled a správu masivních rozprostřených struktur IIoT
2021 - 2023, FW03010150
Vodrážka, J.: Monitorování, analýza a optimalizace řízení datových toků v komunikačních sítích
2021 - 2023, SGS21/160/OHK3/3T/13
Vojtěch, L.: NANOTROTEX - Kompozitní nanostrukturní elektrodové materiály s textilní matricí
2018 - 2021, FV30171
Vojtěch, L.: Komunikační technologie v kyberfyzikálním prostoru
2021 - 2023, SGS21/161/OHK3/3T/13
Zeman, T.: Inovace VOV_technická oblast
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008047
Zeman, T.: Inovace VOV_pedagogická oblast
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052
Zeman, T.: VOV - ekonomická sekce
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008049
Zeman, T.: Inovace VOV_zdravotnická oblast
2018 - 2021, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008050
Zeman, T.: Digital Technologies for Lecturing and Learning
2021 - 2023, 2020-1-CZ01-KA226-VET-094346
Stránka vytvořena 19.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.