13133 / 13168 - Granty - 2021

13133 / 13168 - strojové učení

Projekty podporované granty 2021

Flach, B.: Enhanced Spatiotemporal Land Change Monitoring Based on Sentinel-2 Time Series and VHR Images
2021 - 2023, MX-202011003
Franc, V.: Složité predikční modely a jejich učení z částečně anotovaných dat
2019 - 2021, GA19-21198S
Navara, M.: Ortomodularita z různých pohledů
2020 - 2022, GF20-09869L
Werner, T.: Hierarchické architektury pro rozpoznávání
2019 - 2021, GA19-09967S
Stránka vytvořena 03.06.2023 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.