13000 / 13134 - Granty - 2018

13000 / 13134 - katedra mikroelektroniky

Projekty podporované granty 2018

Husák, M.: Energy for Smart Objects
2016 - 2019, 692482
Husák, M.: Mikro a nanostruktury a součástky
2017 - 2019, SGS17/188/OHK3/3T/13
Husák, M.: Wide band gap Innovative SiC for Advanced Power
2017 - 2020, 737483-2
Jakovenko, J.: Bezzákmitová digitální zpožďovací linka pro úpravu fáze a frekvence (PDC)
2016 - 2018, FV10494
Kulha, P.: Polymerní kompozity jako funkční materiály pro zabudované senzory a optické vlnovody
2018 - 2019, 8J18AT010
Mareš, D.: Senzorové struktury SERS a aktivní optické struktury ze vzacných zemin
2018 - 2019, SGS18/139/OHK3/2T/13
Prajzler, V.: Flexibilní 2D a 3D polymerní fotonické struktury
2015 - 2018, TH01020276
Procházka, V.: Výzkum biosenzorů na bázi NCD diamantu, měření elektrických, elektrochemických a biologických vlastností živých kultur a jejich interakce s povrchově funkcionalizovaným diamantem
2017 - 2018, SGS17/136/OHK4/2T/13
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.