13136 / 13141 - Granty - 2021

13136 / 13141 - centrum umělé inteligence

Projekty podporované granty 2021

Bošanský, B.: Flexible and Resilient Autonomus Systems
2018 - 2023, 17RT0176
Bošanský, B.: Výpočet rovnovážných strategií v dynamických hrách
2019 - 2021, GJ19-24384Y
Faigl, J.: Multi-robotické monitorování dynamických prostředí
2019 - 2021, GA19-20238S
Faigl, J.: Plánování optimálních trajektorií přes více cílů pro neholonomní robotické systémy s omezenou manévrovatelností
2019 - 2022, LTAIZ19013
Faigl, J.: Učení plánování pohybu ve složitých úlohách
2021 - 2023, GC21-33041J
García, S.: Pokročilý IDS pro IoT sítě využívající P2P sdílení informací a kolaborativní strojové učení
2020 - 2021, 666R1/2020
Krajník, T.: Rozšíření prostorových modelů explicitní representací času pro dlouhodobou autonomii mobilních robotů
2020 - 2021, GC20-27034J
Krajník, T.: Systém pro sociální zdrženlivost založený na prediktivních prostoročasových modelech
2020 - 2021, IDENT189
Krajník, T.: RoboRoyale: ROBOtic Replicants for Optimizing the Yield by Augmenting Living Ecosystems
2021 - 2026, 964492
Král, L.: Signál a šum v éře Žurnalistiky 5.0 - komparativní perspektiva novinářských žánrů automatizovaných obsahů
2021 - 2023, TL05000057
Král, L.: Umělá inteligence a lidská práva: rizika, příležitosti a regulace
2021 - 2023, TL05000484
Král, L.: Central European Digital Media Observatory
2021 - 2024,
Kroupa, T.: Game Theory for Adversarial Machine Learning
2020 - 2021, W911NF2010197
Kroupa, T.: Síťové modely komplexních systémů: od korelačních grafů k informačním hypergrafům
2021 - 2024, GA21-17211S
Pačes, P.: Systém pro zvýšení situačního povědomí operátora a management provozu bezpilotních prostředků
2019 - 2021, TF06000082
Pevný, T.: Using deep reinforcement learning to simulate security analyst
2018 - 2021, FA9550-18-1-7008
Pevný, T.: Game over Eva: Zabezpečení strojového učení teorií her
2019 - 2021, GF19-29680L
Pevný, T.: Development of an efficient steganalysis framework for uncovering hidden data in digital media
2021 - 2024, 101021687
Rigaki, M.: FEEL: FEderatEd Learning for network security
2021 - 2022, 682R1/2021
Šmídl, V.: Transfer modelů umělé inteligence pro detekci podvodů podporujících expanzi na zahraničních trzích
2020 - 2022, FW02020147
Stránka vytvořena 04.03.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.