13000 / 13138 - Granty - 2021

13000 / 13138 - katedra měření

Projekty podporované granty 2021

Butta, M.: Analýza původu šumu u senzorů typu fluxgate
2020 - 2022, GA20-19686S
Carev, V.: Řízení UAV pomocí radiového kanálu v KV pásmu.
2021 - 2022, SGS21/121/OHK3/2T/13
Dressler, M.: Metody zvyšování citlivosti gradiometru založeného na magnetických mikrodrátech
2020 - 2022, SGS20/182/OHK3/3T/13
Drozd, S.: Rozšířené nástroje pro monitorování a včasnou diagnostiku stavu leteckých konstrukcí a komponent
2021 - 2021, SGS21/063/OHK3/1T/13
Fidra, O.: Testování vířivými proudy při vysokých rychlostech
2021 - 2021, SGS21/064/OHK3/1T/13
Grim, V.: Application of Finite Element Method in Electric Current Sensor Design
2021 - 2021, SGS21/065/OHK3/1T/13
Hrakova, D.: Soft magnetic particles
2021 - 2023, SGS21/163/OHK3/3T/13
Kowalczuk, Y.: Subjective testing of aerospace transmissions
2021 - 2023, SGS21/164/OHK3/3T/13
Krejčí, L.: Metody pro predicki selhální pro Model-Based testování automobilových systémů
2020 - 2021, SGS20/130/OHK3/2T/13
Novotný, D.: Vývoj a testování radiačně odolného magnetometru
2019 - 2021, SGS19/177/OHK3/3T/13
Ripka, P.: Rozvoj a transformace doktorského studia na ČVUT FEL
2016 - 2022, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002185
Ripka, P.: Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků MSCA-IF II na ČVUT v Praze
2018 - 2021, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010457
Ripka, P.: Rozvoj kapacit pro strategické řízení výzkumu na ČVUT v Praze
2018 - 2022, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006215
Ripka, P.: NanoFluxGate
2020 - 2022, GA20-27150S
Ripka, P.: Digital Fluxgate Design with Temperature Compensation
2021 - 2022, CTU-NTUST-110-05
Roháč, J.: Systém pro odhalování nezákonného rušení GNSS signálu v blízkosti strategické infrastruktury
2017 - 2021, VI20172019090
Roháč, J.: Systém detekce rušení signálů družicové navigace pro oblast integrovaných bezpečnostních prvků v silniční dopravě
2021 - 2024, CK02000127
Sedláček, R.: Vysoce citlivý mikrobolometrický termovizní modul s procesorem pro umělou inteligenci, vysokým rozlišením a širokou škálovatelností
2021 - 2023, FW03010247
Svatoš, J.: Students Conference on Sensors, Systems and Measurement
2021 - 2021, SVK 27/21/F3
Šipoš, M.: Avionické systémy pro bezpilotní prostředky
2021 - 2021, SGS21/066/OHK3/1T/13
Šmíd, R.: Systém včasné předpovědi poruchových stavů leteckých elektro-mechanických aktuátorů
2019 - 2022, TH04010237
Šmíd, R.: Detekce obloukové poruchy ve stejnosměrných aplikacích
2020 - 2022, FW01010204
Stránka vytvořena 19.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.