13000 / 13132 - Granty - 2016

13000 / 13132 - katedra telekomunikační techniky

Projekty podporované granty 2016

Bečvář, Z.: Game theoretic aspects of wireless spectrum access with dynamic medium access control in future heterogeneous networks
2016 - 2018, 8G15008
Bešťák, R.: Analýzy provozu v síťové infrastruktuře sdružení CESNET.
2016 - 2016,
Boháč, L.: Komplexní bezpečnost kritických infrastruktur a objektů řešená optovláknovými senzory s užitím moderních informačních systémů
2015 - 2020, VI20152020008
Chod, J.: Nová generace slepecké hole s navigací a bezdrátovou komunikací
2016 - 2018, FV10746
Chod, J.: Automatizovaný systém pro prostorové monitorování hluku
2016 - 2019, FV10163
Doležal, J.: Přesouvání výpočtů mezi mobilními zařízeními
2016 - 2017, SGS16/156/OHK3/2T/13
Hájek, J.: Netriviální elektroformování s podporou CAD/CAM technologií
2016 - 2018, 15_013/0005104
Kalfus, R.: Výzkum, vývoj, realizace a optimalizace systémů a protokolů mobilních komunikací vhodných pro jednotky s interface pro komunikaci v oblasti nanotechnologií i jednotky komunikace s rychle se pohybujícími objekty
2015 - 2017, SGS15/200/OHK3/3T/13
Lafata, P.: Modelování přenosových parametrů silnoproudých vedení pro moderní PLC systémy
2016 - 2017, SGS16/157/OHK3/2T/13
Lucki, M.: Výzkum v oblasti laserové ablace a fotonických prvků pro telekomunikační optické sítě
2016 - 2018, SGS16/227/OHK3/3T/13
Mařík, R.: Metody komplexních sítí aplikované na data starověkého Egypta v období Staré Říše (2700-2180 př. Kr.)
2016 - 2018, GA16-07210S
Mulinka, P.: Analýza výkonu Cloudu a jeho zlepšování
2015 - 2016, SGS15/153/OHK3/2T/13
Vodrážka, J.: RSTN - Radio for Smart Transmission Networks
2014 - 2017, TA04011571
Vodrážka, J.: Univerzální radiová gateway pro IP komunikaci v dispečerských systémech
2014 - 2017, TA04031186
Vodrážka, J.: Optimalizace metodik testování a řízení datových sítí ve Smart Grids s aplikací konceptu SDN
2016 - 2017, SGS16/158/OHK3/2T/13
Vojtěch, L.: RFID technologie v logistických sítích automobilového průmyslu
2013 - 2016, LF13005
Vojtěch, L.: Bezpečnost v Internetu věcí a Průmyslu 4.0
2016 - 2017, SGS16/159/OHK3/2T/13
Zahradník, P.: Unikátní všestranná bezpečnostní kamera založená na nanotechnologiích
2015 - 2019, VI20152019043
Zeman, T.: European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering
2014 - 2017, 2014-1-CZ01-KA202-002074

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Projekty podporované granty 2016

Šimák, B.: Podpora udržitelnosti Laboratoří pro vývoj a realizaci ČVUT v Praze
2015 - 2020, LO1505
Stránka vytvořena 21.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.