13000 / 13131 - Granty - 2018

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Projekty podporované granty 2018

Bortel, R.: Systém kontinuální monitorace perfuze ledvinného štěpu v časném pooperačním období
2016 - 2019, NV16-34134A
Čmejla, R.: Analýza funkční organizace epileptogenních sítí s využitím teorie grafů: význam pro předoperační diagnostiku pacientů s neokortikální epilepsií.
2015 - 2018, NV15-29835A
Čmejla, R.: Poruchy řeči a analýza jejich mechanismů u Parkinsonovy nemoci a dalších extrapyramidových onemocnění.
2015 - 2018, NV15-28038A
Čmejla, R.: Věkově závislé změny akustických charakteristik řeči dospělých mluvčích
2016 - 2018, GA16-19975S
Čmejla, R.: Význam funkční a strukturální reorganizace mozkových sítí v patogenezi kognitivního deficitu a
2017 - 2020, NV17-28427A
Čmejla, R.: Analýza a zpracování biologických signálů pro diagnostiku neurologických obtíží
2018 - 2019, SGS18/137/OHK3/2T/13
Havlík, J.: Seminář biomedicínského inženýrství 2018
2018 - 2018, SVK 20/18/F3
Horčík, Z.: Workshop biomedicínského inženýrství a informatiky 2018
2018 - 2018, SVK 21/18/F3
Janča, R.: Prevence motorických deficitů po epileptochirurgických výkonech u dětí
2015 - 2018, NV15-30456A
Pollák, P.: Speciální aplikace zpracování signálů
2017 - 2019, SGS17/183/OHK3/3T/13
Rusz, J.: Objasnění mechanismů rozvoje poruch řeči a hlasu u roztroušené sklerózy s využitím nových metod objektivní akustické analýzy
2016 - 2018, GA16-03322S
Rusz, J.: Automatic acoustic speech analysis and REM sleep behaviour disorder for detecting subjects at high risk for Parkinson's disease and other alpha-synucleinopathies
2017 - 2019,
Sovka, P.: Dynamika kognotivních procesů při použití prostorových navigačních rámců
2016 - 2018, GA16-07690S
Stránka vytvořena 29.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.