13000 / 13136 - Granty - 2021

13000 / 13136 - katedra počítačů

Projekty podporované granty 2021

Bureš, M.: Algoritmy a řešení pro automatizované generování testovacích scénářů pro softwarové a IoT systémy
2020 - 2022, SGS20/177/OHK3/3T/13
Faigl, J.: Plánování, umělá inteligence a robotika (PAIR) 2021
2021 - 2021, SVK 26/21/F3
Král, L.: Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence
2019 - 2021, TL02000288
Šír, G.: Strojové učení a bioinformatika
2020 - 2022, SGS20/178/OHK3/3T/13
Vokřínek, J.: Rozhodování v rozsáhlých, dynamických multiagentních prostředích
2019 - 2021, SGS19/176/OHK3/3T/13

13136 / 13141 - centrum umělé inteligence

Projekty podporované granty 2021

Bošanský, B.: Flexible and Resilient Autonomus Systems
2018 - 2023, 17RT0176
Bošanský, B.: Výpočet rovnovážných strategií v dynamických hrách
2019 - 2021, GJ19-24384Y
Faigl, J.: Multi-robotické monitorování dynamických prostředí
2019 - 2021, GA19-20238S
Faigl, J.: Plánování optimálních trajektorií přes více cílů pro neholonomní robotické systémy s omezenou manévrovatelností
2019 - 2022, LTAIZ19013
Faigl, J.: Učení plánování pohybu ve složitých úlohách
2021 - 2023, GC21-33041J
García, S.: Pokročilý IDS pro IoT sítě využívající P2P sdílení informací a kolaborativní strojové učení
2020 - 2021, 666R1/2020
Krajník, T.: Rozšíření prostorových modelů explicitní representací času pro dlouhodobou autonomii mobilních robotů
2020 - 2021, GC20-27034J
Krajník, T.: Systém pro sociální zdrženlivost založený na prediktivních prostoročasových modelech
2020 - 2021, IDENT189
Krajník, T.: RoboRoyale: ROBOtic Replicants for Optimizing the Yield by Augmenting Living Ecosystems
2021 - 2026, 964492
Král, L.: Signál a šum v éře Žurnalistiky 5.0 - komparativní perspektiva novinářských žánrů automatizovaných obsahů
2021 - 2023, TL05000057
Král, L.: Umělá inteligence a lidská práva: rizika, příležitosti a regulace
2021 - 2023, TL05000484
Král, L.: Central European Digital Media Observatory
2021 - 2024,
Kroupa, T.: Game Theory for Adversarial Machine Learning
2020 - 2021, W911NF2010197
Kroupa, T.: Síťové modely komplexních systémů: od korelačních grafů k informačním hypergrafům
2021 - 2024, GA21-17211S
Pačes, P.: Systém pro zvýšení situačního povědomí operátora a management provozu bezpilotních prostředků
2019 - 2021, TF06000082
Pevný, T.: Using deep reinforcement learning to simulate security analyst
2018 - 2021, FA9550-18-1-7008
Pevný, T.: Game over Eva: Zabezpečení strojového učení teorií her
2019 - 2021, GF19-29680L
Pevný, T.: Development of an efficient steganalysis framework for uncovering hidden data in digital media
2021 - 2024, 101021687
Rigaki, M.: FEEL: FEderatEd Learning for network security
2021 - 2022, 682R1/2021
Šmídl, V.: Transfer modelů umělé inteligence pro detekci podvodů podporujících expanzi na zahraničních trzích
2020 - 2022, FW02020147

13136 / 13143 - Intelligent Data Analysis

Projekty podporované granty 2021

Kléma, J.: Dlouhé nekódující RNA u myelodysplastického syndromu: klinický význam a implikace pro patogenezi
2017 - 2021, NV17-31398A
Kléma, J.: Operační tolerance po transplantaci ledviny
2019 - 2022, NV19-06-00031
Kléma, J.: Cirkulární RNA a jejich vztah k sestřihu RNA v patogenezi myelodysplastického syndromu
2020 - 2022, GA20-19162S
Kléma, J.: Role transpozibilních elementů a PIWI-interagujících RNA u myelodysplastického syndromu a jejich možné klinické využití
2020 - 2024, NU20-03-00412
Kuželka, O.: Generativní relační modely
2020 - 2022, GJ20-19104Y
Železný, F.: Sdružené učení a optimalizace portfolií
2020 - 2022, GA20-29260S

13136 / 13144 - laboratoř inteligentního testování systémů

Projekty podporované granty 2021

Bureš, M.: HistoryLab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti
2018 - 2021, TL01000046
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.