13000 / 13135 - Granty - 2021

13000 / 13135 - katedra řídicí techniky

Projekty podporované granty 2021

Cammarata, A.: SOLUTION - Solid lubrication for emerging engineering applications
2017 - 2021, 721642
Haniš, T.: Exploration of nonlinear predictive control approaches for vehicle dynamics applications
2020 - 2022, 8X20037
Hlinovský, M.: ROBOSOUTĚŽ
2020 - 2021, 0133/8/SOU/2020
Hromčík, M.: Aerodynamická tělesa s aktivně řízeným tvarováním
2019 - 2021, GA19-16772S
Hromčík, M.: Přetrvávající problémy repetitivního řízení
2021 - 2023, GA21-07321S
Hurák, Z.: Řídicí platforma pro přesné osazování mikroelektronických komponent
2017 - 2021, FV20403
Hušek, P.: Modelování, identifikace a řízení dynamických systémů
2019 - 2021, SGS19/174/OHK3/3T/13
Korda, M.: Koncept Koopmanova operátoru pro řízení komplexních nelineárních dynamických systémů
2020 - 2022, GJ20-11626Y
Nicolini, P.: Řízení difůze snižující tření nanokompozitních materiálů
2019 - 2021, GF19-29679L
Polcar, T.: Nové nanostruktury pro inženýrské aplikace
2018 - 2022, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008396
Polcar, T.: Design samomazných vrstev pomocı́ atomistických simulacı́
2021 - 2024, TH75020004
Šebek, M.: Distribuované řízení formací vozidel a síťových systémů
2019 - 2021, GA19-18424S
Šebek, M.: Pokročilé optimalizační metody pro průmyslové systémy
2019 - 2021, SGS19/175/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 21.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.