13000 / 13139 - Granty - 2018

13000 / 13139 - katedra počítačové grafiky a interakce

Projekty podporované granty 2018

Berka, R.: Laterna magika. Historie a současnost, dokumentace, uchování a zpřístupnění
2016 - 2019, DG16P02H005
Bittner, J.: Interaktivní zobrazování s distribuovaným výpočtem osvětlení
2018 - 2020, GA18-20374S
Čmolík, L.: Nefotorealistické metody pro vizualizaci poloprůhledných objektů
2017 - 2018, 7AMB17AT021
Klíma, M.: Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku
2016 - 2019, LM2015081
Míkovec, Z.: Integrace služby hledání tras a navigačního systému pro hendikepované osoby s agendními systémy a open daty měst
2018 - 2020, TH03010447
Slavík, P.: Navigace postižených osob
2016 - 2018, SGS16/236/OHK3/3T/13
Žára, J.: Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací
2012 - 2019, TE01020415
Žára, J.: Výzkum moderních metod počítačové grafiky 2016-2018
2016 - 2018, SGS16/237/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.