13136 / 13143 - Granty - 2019

13136 / 13143 - Intelligent Data Analysis

Projekty podporované granty 2019

Kléma, J.: Dlouhé nekódující RNA u myelodysplastického syndromu: klinický význam a implikace pro patogenezi
2017 - 2021, NV17-31398A
Kléma, J.: Operační tolerance po transplantaci ledviny
2019 - 2022, NV19-06-00031
Stránka vytvořena 21.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.