13000 / 13131 - Granty - 2021

13000 / 13131 - katedra teorie obvodů

Projekty podporované granty 2021

Čmejla, R.: Populační normy akusticko-fonetických charakteristik dětské řeči
2019 - 2021, GA19-20887S
Havlík, J.: Rozvoj metod v oblasti elektroniky a zpracování signálů
2020 - 2022, SGS20/167/OHK3/3T/13
Havlík, J.: Workshop lékařské elektroniky a bioinformatiky 2021
2021 - 2021, SVK 24/21/F3
Horčík, Z.: Seminář biomedicínského inženýrství 2021
2021 - 2021, SVK 25/21/F3
Janča, R.: Role hipokampu v neokortikálních epileptických sítích; předoperační diagnostika
2021 - 2024, NU21J-08-00081
Rusz, J.: Biologické signály a jejich zpracování
2020 - 2022, SGS20/168/OHK3/3T/13
Rusz, J.: Inteligentní řečové biomarkery pro Parkinsonovu chorobu a další synukleinopatie
2020 - 2024, NU20-08-00445
Rusz, J.: Snížení negativních vedlejších efektů hluboké mozkové stimulace na kvalitu řeči u Parkinsonovy nemoci s využitím automatizované akustické analýzy
2021 - 2023, GF21-14216L
Tykalová, T.: Objektivní testování typů řečových poruch a jejich ovlivnění farmakoterapií u pacientů s nově diagnostikovanou Parkinsonovou nemocí
2019 - 2022, NV19-04-00120
Stránka vytvořena 18.04.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.