13000 / 13137 - Granty - 2024

13000 / 13137 - katedra radioelektroniky

Projekty podporované granty 2024

Hudec, R.: Integrated Activities for the High Energy Astrophysics Domain
2020 - 2024, 871158
Krška, J.: Podpora družicové navigace v obtížných podmínkách rádiovými lokalizačními systémy a inerciálními senzory
2022 - 2024, SGS22/169/OHK3/3T/13
Lukáč, J.: Rádiová komunikace s neortogonálním sdílením prostředků
2024 - 2024, SGS24/059/OHK3/1T/13
Páta, P.: IR Polarization Camera and Acousto-Optic Tuneable Filter for Hyperspectral Imaging Development for LWIR Applications - Phase 1
2023 - 2025, ESA RFQ/3-18114/23/NL/AR/ahh
Rund, F.: Monitorování zvukových polí a jejich interakce s lidským sluchovým systémem
2023 - 2025, SGS23/185/OHK3/3T/13
Vencovský, V.: Otoakustické emise v normální kochlee a při přetlaku v endolymfatickém prostoru kochley: modelování a experimenty
2023 - 2025, GC23-07621J
Zizien, A.: Metody snímání, zpracování a zobrazování pro rozšířené vícerozměrné obrazové modality
2023 - 2025, SGS23/186/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 28.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.