13000 / 13133 - Granty - 2019

13000 / 13133 - katedra kybernetiky

Projekty podporované granty 2019

Ahmad, J.: Efficient Vocabularies Management Using Ontologies
2019 - 2020, SGS19/110/OHK3/2T/13
Cvrček, V.: Detekce a certifikace objektů v astronomických pozorováních
2018 - 2020, SGS18/184/OHK3/3T/13
Čech, J.: Hluboké neuronové sítě v počítačovém vidění a poruzumění obrazu
2017 - 2019, SGS17/185/OHK3/3T/13
Dlask, T.: New Algorithms for Large-scale Optimization in Computer Vision and Machine Learning
2019 - 2021, SGS19/170/OHK3/3T/13
Jajcay, L.: Visegrad Scholarship #51911005
2019 - 2020,
Leibl, M.: Konvoluční neuronové sítě pro segmentaci biomedicínských obrazů
2017 - 2019, SGS17/186/OHK3/3T/13
Němý, M.: Měření atrofie bazálního předního mozku a integrity cholinergických mozkových drah pomocí MRI
2019 - 2020, SGS19/111/OHK4/2T/13
Novák, D.: Získávání, zpracování a vizualizace biomedicínských dat
2019 - 2021, SGS19/171/OHK3/3T/13
Polic, M.: Metoda pro zpřesnění a zrychlení struktury z pohybu na základě neurčitosti
2019 - 2019, SGS19/068/OHK3/1T/13
Rehák Bučková, B.: The effective use of pattern recognition methods in brain imaging
2019 - 2021, SGS19/169/OHK3/3T/13
Saska, M.: Metody identifikace a vizualizace tunelů pro flexibilní ligandy v dynamických proteinech
2017 - 2019, GA17-07690S
Saska, M.: Stabilizace a řízení týmů vzájemně lokalizovaných autonomních helikoptér letících oblastmi s velkým výskytem překážek
2017 - 2019, GJ17-16900Y
Saska, M.: Plánování pohybu, vizuální lokalizace, navigace a stabilizace skupin malých autonomních helikoptér
2017 - 2019, SGS17/187/OHK3/3T/13
Steidl, S.: Řešení geometrických úloh počítačového vidění a robotiky pomocí hlubokých neuronových sítí
2019 - 2021, SGS19/172/OHK3/3T/13
Straka, Z.: Strojové a posilované učení pro mobilní a kolaborativní roboty
2018 - 2019, SGS18/138/OHK3/2T/13
Trutman, P.: Semidefinitní programování v robotice a v geometrii počítačového vidění
2019 - 2021, SGS19/173/OHK3/3T/13

13133 / 13162 - skupina vizuálního rozpoznávání

Projekty podporované granty 2019

Chum, O.: Zobecněné vyhledávání obrázků a objevování relací
2019 - 2021, GA19-23165S
Matas, J.: Výzkumné centrum informatiky
2017 - 2023, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000765
Matas, J.: Řešení inverzních problémů vznikajících při analýze rychle se pohybujících objektů
2018 - 2021, GA18-05360S
Matas, J.: Vývoj kybernetického systému asistence pro zvýšení pravděpodobnosti a bezpečnosti zásahu ručních palných zbraní
2018 - 2021, TH03010191
Shekhovtsov, O.: Učící modely pro úlohu hledání hustých korespondencí v obrazech
2018 - 2020, GA18-25383S

13133 / 13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování

Projekty podporované granty 2019

Kybic, J.: Učení lokálních konceptů z globálních trénovacích dat pro klasifikaci a segmentaci biomedicínských obrazů
2017 - 2019, GA17-15361S
Kybic, J.: Hodnocení stability aterosklerotického plátu v karotidě pomocí digitální analýzy ultrazvukového obrazu u pacientů se stenózou vnitřní karotidy
2019 - 2023, NV19-08-00362

13133 / 13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy

Projekty podporované granty 2019

Hoffmann, M.: Automatická kalibrace robotů a bezpečná fyzická interakce s člověkem inspirovaná reprezentacemi těla v mozku primátů
2017 - 2019, GJ17-15697Y
Hoffmann, M.: Interaktivní učení pomocí percepce a akce pro modelování objektů
2019 - 2022, TH05020001
Svoboda, T.: European initiative to enable validation for highly automated safe and secure systems
2016 - 2019, 692455
Zimmermann, K.: Robustní plánování a řízení pohybu na nerovném terénu
2017 - 2019, GA17-08842S

13133 / 13166 - analýza a interpretace biomedicínských dat

Projekty podporované granty 2019

Bakštein, E.: Klinické, zobrazovací a biologické prediktory účinků hluboké mozkové stimulace u Parkinsonovy nemoci
2019 - 2023, NV19-04-00233
Sieger, T.: Integrální analýza celogenomového sekvenování a mnohobarevné cytometrie - nástroj ke zlepšení diagnostiky a monitorování dětských akutních leukemií
2018 - 2021, NV18-08-00385

13133 / 13167 - multirobotické systémy

Projekty podporované granty 2019

Saska, M.: Bezpečné snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami – asistivní technologie, metodika a využití v památkové praxi
2018 - 2022, DG18P02OVV069
Vonásek, V.: Vzorkovací techniky plánování pohybu a akcí s využitím aproximačních řešení
2019 - 2021, GJ19-22555Y

13133 / 13168 - strojové učení

Projekty podporované granty 2019

Franc, V.: Složité predikční modely a jejich učení z částečně anotovaných dat
2019 - 2021, GA19-21198S
Werner, T.: Hierarchické architektury pro rozpoznávání
2019 - 2021, GA19-09967S
Stránka vytvořena 14.07.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.