13000 / 13102 - Granty - 2024

13000 / 13102 - katedra fyziky

Projekty podporované granty 2024

Agarwal, A.: Opto-electronic properties at the interface of diamond and transition metal dichalcogenides
2024 - 2026, SGS24/131/OHK4/3T/13
Bednařík, M.: Pokročilé metody řízení zvukových a elastických vlnových polí: akustické černé díry, metamateriály a funkčně gradované materiály
2022 - 2024, GA22-33896S
Boahene, S.: Heterostructures of polyaniline and boron-doped diamond for water-in-salt supercapacitors
2024 - 2026, SGS24/132/OHK4/3T/13
Cikhardt, J.: Intenzivní elektromagnetické impulsy: vznik, charakterizace a ovládání
2023 - 2027, GM23-05027M
Hruška, V.: Pokročilý popis akustických polí v nehomogenních systémech: analytická řešení a data-driven přístup
2024 - 2024, SGS24/053/OHK3/1T/13
Jiříček, O.: Akustická měření a aplikace
2022 - 2024, SGS22/160/OHK3/3T/13
Jiříček, O.: Acoustic and Thermal Retrofit of Office Building Stock in EU
2022 - 2026, 101072598
Klír, D.: Studium fyziky z-pinčového plazmatu pomocí nových diagnostických metod využívající rychlé ionty
2023 - 2025, GA23-04679S
Klír, D.: Výzkum a využití extrémních stavů výbojového plazmatu jako zdroje energetických částic
2023 - 2026, LUAUS23069
Rezek, B.: Vývoj korelačního mikroskopu AFM a SEM / AirSEM
2022 - 2025, TM03000033
Rezek, B.: COST RenewPV workshop
2024 - 2024,
Rezek, B.: Pokročilá uzavřená nanokompozitní struktura CsPbBr3/ZnO/PS s účinnou odezvou na ionizující záření
2024 - 2026, GA24-12872S
Řezáč, K.: Elektrické výboje III: experimentální výzkum, modelování a aplikace
2022 - 2024, SGS22/161/OHK3/3T/13
Šlapal Bařinková, M.: Study of nanoparticles for countering bacterial resistance
2023 - 2025, SGS23/166/OHK4/3T/13
Ukraintsev, E.: Spinově polarizované nanostruktury oxidu zinečnatého
2024 - 2026, GC24-10607J
Stránka vytvořena 28.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.