13000 / 13137 - Granty - 2018

13000 / 13137 - katedra radioelektroniky

Projekty podporované granty 2018

Banáš, S.: Modelování nízko dotované driftové oblasti drainu ve vysokonapěťovém MOSFET tranzistoru
2018 - 2018, SGS18/079/OHK3/1T/13
Hudec, R.: Integrované aktivity v astrofyzice vysokých energií
2015 - 2019, 654215
Hudec, R.: Digitalizace historických astronomických fotografických archivů
2018 - 2019, 8J18AT036
Hudec, R.: Czech Participation in ESA THESEUS M5 Candidate Mission: Phases A and 0
2018 - 2021,
Kovář, P.: Centrum výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře
2016 - 2023, CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000481
Kovář, P.: Radiostanice s digitálním zpracováním signálu
2018 - 2021, FV30365
Navrátil, V.: Družicová navigace a systémy její podpory pro obtížné podmínky
2018 - 2019, SGS18/140/OHK3/2T/13
Páta, P.: Multikriteriální optimalizace modelů prostorově variantních zobrazovacích systémů
2017 - 2019, GA17-05840S
Páta, P.: Videodetekce osob v tunelu v reálném čase
2017 - 2019, FV20548
Páta, P.: Caliope
2018 - 2020, 4000125370/18NL/AR/ig
Páta, P.: IAPETHOS-2
2018 - 2021, ESA Contract No. 4000125529/18/NL/AR/ig
Pospíšil, J.: Analýza a pokročilé algoritmy pro extrémně širokoúhlé zobrazovací systémy
2018 - 2019, SGS18/141/OHK3/2T/13
Puričer, P.: Speciální rádiové systémy
2018 - 2019, SGS18/142/OHK3/2T/13
Rund, F.: Kvalita zvuku v souvislostech s charakteristikami lidského sluchu
2017 - 2019, SGS17/190/OHK3/3T/13
Sýkora, J.: Kooperativní kódování a zpracování v hustých rádiových cloudových komunikačních sítích
2017 - 2020, LTC17042
Urban, M.: Rentgenový teleskop Lobster-eye - návrh technologických zlepšení výroby, detekce a algoritmů pro zpracování obrazu v rentgenové a viditelné oblasti elektromagnetického spektra
2018 - 2020, SGS18/186/OHK3/3T/13
Vejražka, F.: Centrum integrovaných družicových a pozemských navigačních technologií
2012 - 2019, TE01020186
Vejražka, F.: URP4 - Určování absolutní a relativní polohy v prostředí 4. průmyslové revoluce
2018 - 2021, TH03010261
Stránka vytvořena 29.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.