13000 / 13113 - Granty - 2018

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Projekty podporované granty 2018

Bušek, D.: V4 Seminars for young scientists on publishing techniques in the field of engineering science
2018 - 2019,
Černá, L.: Performance and Reliability of Photovoltaic Systems: Evaluations of Large-Scale Monitoring Data
2017 - 2021, CA16235
Černá, L.: Centrum pokročilé fotovoltaiky
2017 - 2023, CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000464
Dušek, K.: Spolehlivost pájených spojů
2018 - 2020, SGS18/180/OHK3/3T/13
Horynová, E.: Vytváření tenkovrstvých vodivých oxidů pomocí naprašování
2018 - 2018, SGS18/067/OHK3/1T/13
Hrzina, P.: Automatizovaná laboratoř měření velkých akumulátorových článků
2018 - 2018, SGS18/068/OHK3/1T/13
Kotlan, J.: Výzkum dielektrických vlastností žárově stříkaných keramických vrstev.
2016 - 2018, SGS16/225/OHK3/3T/13
Pambo, A.: Simulace návrhu a provozu elektrické mikrosítě určené pro odlehlé oblasti a její ověření
2018 - 2018, SGS18/069/OHK3/1T/13
Petrášek, J.: Studium plazmově nanášených keramik a kompozitů pro elektrotechniku
2018 - 2018, SGS18/070/OHK3/1T/13
Reichl, T.: Aplikace moderních diagnostických impulsních metod pro studium stresového degradačního stárnutí elektrochemických zdrojů.
2018 - 2018, SGS18/071/OHK3/1T/13
Šaršounová, Z.: Nedestruktivní metody predikce životnosti kabelů
2016 - 2018, SGS16/224/OHK3/3T/13
Veselý, P.: Studium vlastností objektů vytištěných na 3D tiskárně
2018 - 2018, SGS18/072/OHK3/1T/13
Zemen, J.: Manipulace vlastností rozhraní oxidů přechodových kovů
2018 - 2020, GA18-24268S
Žák, J.: Měření efektivní odrazné plochy mikrovlnných susceptorů
2018 - 2018, SGS18/073/OHK3/1T/13
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.