13132 / 13394 - Granty - 2020

13132 / 13394 - laboratoře pro vývoj a realizaci

Projekty podporované granty 2020

Šimák, B.: Podpora udržitelnosti Laboratoří pro vývoj a realizaci ČVUT v Praze
2015 - 2020, LO1505
Stránka vytvořena 29.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.