13133 / 13163 - Granty - 2020

13133 / 13163 - algoritmy pro biomedicínské zobrazování

Projekty podporované granty 2020

Kybic, J.: Hodnocení stability aterosklerotického plátu v karotidě pomocí digitální analýzy ultrazvukového obrazu u pacientů se stenózou vnitřní karotidy
2019 - 2023, NV19-08-00362
Kybic, J.: Směrem k AbloCAMu: základní přístupy k automatizaci ablačního-desorpčního imprintování fokusovaných svazků rentgenových laserů
2020 - 2023, GA20-08452S
Stránka vytvořena 16.07.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.