13000 / 13101 - Granty - 2021

13000 / 13101 - katedra matematiky

Projekty podporované granty 2021

Adámek, J.: Injektivita a monády v algebře a topologii
2019 - 2021, GA19-00902S
Helisová, K.: Nové přístupy k modelování a statistice náhodných množin
2019 - 2022, GA19-04412S
Helisová, K.: Metody moderní matematiky a její aplikace
2021 - 2021, SGS21/056/OHK3/1T/13
Stránka vytvořena 29.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.