13000 / 13136 - Granty - 2022

13000 / 13136 - katedra počítačů

Projekty podporované granty 2022

Bureš, M.: Algoritmy a řešení pro automatizované generování testovacích scénářů pro softwarové a IoT systémy
2020 - 2022, SGS20/177/OHK3/3T/13
Faigl, J.: Plánování, umělá inteligence a robotika (PAIR) 2022
2022 - 2022, SVK 29/22/F3
Kroupa, T.: Decision-making in large, dynamic multi-agent scenarios 2
2022 - 2024, SGS22/168/OHK3/3T/13
Šír, G.: Strojové učení a bioinformatika
2020 - 2022, SGS20/178/OHK3/3T/13

13136 / 13141 - centrum umělé inteligence

Projekty podporované granty 2022

Bošanský, B.: Flexible and Resilient Autonomus Systems
2018 - 2023, 17RT0176
Edelkamp, S.: Víceúčelové plánování úkolů a pohybů
2022 - 2024, GA22-30043S
Faigl, J.: Plánování optimálních trajektorií přes více cílů pro neholonomní robotické systémy s omezenou manévrovatelností
2019 - 2022, LTAIZ19013
Faigl, J.: Učení plánování pohybu ve složitých úlohách
2021 - 2023, GC21-33041J
Faigl, J.: Optimální řešení robotických směrovacích úloh
2022 - 2024, GA22-05762S
Faigl, J.: Plánování trajektorií se zohledněním rizika a podpora přistávání s využitím systémů rozpoznávání obrazu pro bezpilotní prostředky s pevným křídlem
2022 - 2024, TM03000046
García, S.: AI-Dojo: Multiagentní testbed pro výzkum a testování umělé inteligence v kyberbezpečnosti
2022 - 2025, VJ02010020
Krajník, T.: RoboRoyale: ROBOtic Replicants for Optimizing the Yield by Augmenting Living Ecosystems
2021 - 2026, 964492
Král, L.: Signál a šum v éře Žurnalistiky 5.0 - komparativní perspektiva novinářských žánrů automatizovaných obsahů
2021 - 2023, TL05000057
Král, L.: Umělá inteligence a lidská práva: rizika, příležitosti a regulace
2021 - 2023, TL05000484
Král, L.: Central European Digital Media Observatory
2021 - 2024,
Král, L.: Podpora na zvýšení dopadu, inovací a udržitelnosti CEDMO v ČR
2022 - 2025, Z220312000000
Kroupa, T.: Síťové modely komplexních systémů: od korelačních grafů k informačním hypergrafům
2021 - 2024, GA21-17211S
Lisý, V.: Algoritmy pro hraní masivních her s neúplnou informací
2022 - 2024, GA22-26655S
Mareček, J.: Human-Compatible Artificial Intelligence with Guarantees
2022 - 2026, 101070568
Mareček, J.: COMBATTING DIET RELATED NON-COMMUNICABLE DISEASE THROUGH ENHANCED SURVEILLANCE
2022 - 2026, 101084642
Pevný, T.: Development of an efficient steganalysis framework for uncovering hidden data in digital media
2021 - 2024, 101021687
Pevný, T.: Učení bez učitele nad heterogenními strukturovanými daty
2022 - 2024, GA22-32620S
Rigaki, M.: FEEL: FEderatEd Learning for network security
2021 - 2022, 682R1/2021
Šmídl, V.: Transfer modelů umělé inteligence pro detekci podvodů podporujících expanzi na zahraničních trzích
2020 - 2022, FW02020147

13136 / 13143 - Intelligent Data Analysis

Projekty podporované granty 2022

Kléma, J.: Operační tolerance po transplantaci ledviny
2019 - 2022, NV19-06-00031
Kléma, J.: Cirkulární RNA a jejich vztah k sestřihu RNA v patogenezi myelodysplastického syndromu
2020 - 2022, GA20-19162S
Kléma, J.: Role transpozibilních elementů a PIWI-interagujících RNA u myelodysplastického syndromu a jejich možné klinické využití
2020 - 2024, NU20-03-00412
Kuželka, O.: Generativní relační modely
2020 - 2022, GJ20-19104Y
Železný, F.: Sdružené učení a optimalizace portfolií
2020 - 2022, GA20-29260S
Stránka vytvořena 14.07.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.