13000 / 13114 - Granty - 2019

13000 / 13114 - katedra elektrických pohonů a trakce

Projekty podporované granty 2019

Karlovský, P.: Optimalizace vlastností pohonu s asynchronním motorem pomocí ztrátové funkce prediktivní metody řízení
2018 - 2019, SGS18/132/OHK3/2T/13
Kobrle, P.: Studie výkonové části „energy routeru“ a strategie jeho řízení
2017 - 2019, LTACH17001
Košík, M.: Metodika analýzy a řízení bifurkace v bezkontaktním přenosu energie
2019 - 2019, SGS19/063/OHK3/1T/13
Košťál, T.: Realizace online identifikace parametrů asynchronního motoru pro motor 15 kW
2019 - 2019, SGS19/064/OHK3/1T/13
Lettl, J.: Center for Intelligent Drives and Advanced Machine Control
2014 - 2019, TE02000103
Lettl, J.: Inovativní nabíjecí stanice s GaN tranzistory
2019 - 2022, CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015614
Lipčák, O.: Identifikace nelineárních parametrů bezsenzorově řízeného pohonu s asynchronním motorem
2019 - 2019, SGS19/065/OHK3/1T/13
Skarolek, P.: Měnič na bázi SiC a GaN pro obsluhu redoxové trakční baterie
2017 - 2019, SGS17/180/OHK3/3T/13
Zedník, J.: Realizace silové části modulárního víceúrovňového měniče
2019 - 2019, SGS19/066/OHK3/1T/13
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.