13133 / 13164 - Granty - 2020

13133 / 13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy

Projekty podporované granty 2020

Hoffmann, M.: Interaktivní učení pomocí percepce a akce pro modelování objektů
2019 - 2022, TH05020001
Hoffmann, M.: Mechanismy reprezentací těla a peripersonálního prostoru
2020 - 2022, GA20-22538S
Hoffmann, M.: Analýza bezpečnosti aplikací kolaborativních robotů
2020 - 2022, CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_264/0019867
Hoffmann, M.: Vědomí celého povrchu těla pro bezpečnou a přirozenou interakci: od mozku ke kolaborativním robotům
2020 - 2024, GX20-24186X
Svoboda, T.: DARPA SUBTERRANEAN CHALLENGE - PHASE 3
2020 - 2021, HR00112190014
Zimmermann, K.: Autonomní časově-kritická explorace prostředí s omezenou komunikací a percepcí, realizovaná týmem robotů
2020 - 2023, GA20-29531S
Zimmermann, K.: Umění a design jako řešení změn v dopravě s nástupem autonomního řízení
2020 - 2023, TL03000549
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.