13133 / 13164 - Granty - 2019

13133 / 13164 - vidění pro roboty a autonomní systémy

Projekty podporované granty 2019

Hoffmann, M.: Automatická kalibrace robotů a bezpečná fyzická interakce s člověkem inspirovaná reprezentacemi těla v mozku primátů
2017 - 2019, GJ17-15697Y
Hoffmann, M.: Interaktivní učení pomocí percepce a akce pro modelování objektů
2019 - 2022, TH05020001
Svoboda, T.: European initiative to enable validation for highly automated safe and secure systems
2016 - 2019, 692455
Zimmermann, K.: Robustní plánování a řízení pohybu na nerovném terénu
2017 - 2019, GA17-08842S
Stránka vytvořena 19.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.