13000 / 13135 - Granty - 2019

13000 / 13135 - katedra řídicí techniky

Projekty podporované granty 2019

Cammarata, A.: Strategie pro exfoliaci dichalkogenidů přechodových kovů v nanoměřítku
2017 - 2019, GJ17-24164Y
Cammarata, A.: SOLUTION - Solid lubrication for emerging engineering applications
2017 - 2021, 721642
Hromčík, M.: Aerodynamická tělesa s aktivně řízeným tvarováním
2019 - 2021, GA19-16772S
Hurák, Z.: Řídicí platforma pro přesné osazování mikroelektronických komponent
2017 - 2021, FV20403
Hurák, Z.: Inteligentní veřejná doprava s využitím V2X
2018 - 2020, TH03010155
Hušek, P.: Zahrnutí apriorní informace při identifikaci nelineárních systémů
2018 - 2020, GA18-26278S
Hušek, P.: Modelování, identifikace a řízení dynamických systémů
2019 - 2021, SGS19/174/OHK3/3T/13
Nicolini, P.: Řízení difůze snižující tření nanokompozitních materiálů
2019 - 2021, GF19-29679L
Polcar, T.: Nanomateriály tolerantní vůči radiačnímu poškození - design rozhraní s regenerační schopností
2017 - 2019, GA17-17921S
Polcar, T.: Nové nanostruktury pro inženýrské aplikace
2018 - 2022, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008396
Šebek, M.: Joint European Master in Space Science and Technology - SpaceMaster
2016 - 2019,
Šebek, M.: Distribuované řízení formací vozidel a síťových systémů
2019 - 2021, GA19-18424S
Šebek, M.: Pokročilé optimalizační metody pro průmyslové systémy
2019 - 2021, SGS19/175/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.