13000 / 13135 - Granty - 2017

13000 / 13135 - katedra řídicí techniky

Projekty podporované granty 2017

Burget, P.: Automatická verifikace vlastností výrobních linek při virtuálním zprovoznění
2016 - 2018, FV10748
Cammarata, A.: Strategie pro exfoliaci dichalkogenidů přechodových kovů v nanoměřítku
2017 - 2019, GJ17-24164Y
Cammarata, A.: SOLUTION - Solid lubrication for emerging engineering applications
2017 - 2021, 721642
Hengster-Movric, K.: Use of Cooperative Distributed Multi-agent Systems for Estimation and Control of Distributed Parameter Systems
2016 - 2018, GJ16-25493Y
Henrion, D.: Semidefinite programming certification of control laws for emerging transportation projects
2016 - 2018, GA16-19526S
Hurák, Z.: Centrum pokročilých bioanalytických technologií
2012 - 2018, GBP206/12/G014
Hurák, Z.: Řídicí platforma pro přesné osazování mikroelektronických komponent
2017 - 2021, FV20403
Hušek, P.: Zastoupení ČR ve výboru Computational Intelligence in Control při Mezinárodní federaci automatického řízení
2016 - 2017, LG15032
Hušek, P.: Modelování, identifikace a řízení dynamických systémů
2016 - 2018, SGS16/232/OHK3/3T/13
Nicolini, P.: Computational study on effects of different environment conditions on tribological behavior of transition metal chalcogenides
2016 - 2018, GJ16-11516Y
Polcar, T.: Zvýšení spolehlivosti a životnosti leteckých elmech. pohonů
2016 - 2018, FV10666
Polcar, T.: Nanomateriály tolerantní vůči radiačnímu poškození - design rozhraní s regenerační schopností
2017 - 2019, GA17-17921S
Šebek, M.: ARRAYCON - Application of distributed control on smart structures
2013 - 2017, 605087
Šebek, M.: Zastoupení ČR ve vedení IFAC
2015 - 2017, LG15049
Šebek, M.: Optimalizace a verifikace průmyslových systémů
2016 - 2018, SGS16/233/OHK3/3T/13
Šebek, M.: Joint European Master in Space Science and Technology - SpaceMaster
2016 - 2019,
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.