13000 / 13102 - Granty - 2017

13000 / 13102 - katedra fyziky

Projekty podporované granty 2017

Bednařík, M.: Šíření akustických vln nelokálními disperzíními zónami
2015 - 2017, GA15-23079S
Fait, J.: Diamantové fotonické struktury a jejich vliv na intenzitu fotoluminiscence SiV center
2017 - 2019, SGS17/179/OHK4/3T/13
Hruška, V.: Modely generování zvuku nestacionárním prouděním v blízkosti pevných objektů
2017 - 2018, SGS17/130/OHK3/2T/13
Jiříček, O.: Metody měření, modelování a hodnocení v akustice
2016 - 2018, SGS16/221/OHK3/3T/13
Klír, D.: Mechanismy urychlení iontů v deuteriových z-pinčích
2016 - 2018, GA16-07036S
Klír, D.: Studium vysokoenergetických procesů v plazmatu produkovaném impulzními zdroji proudu
2017 - 2020, LTAUSA17084
Koller, J.: Analýza impedančních charakteristik dřevin
2017 - 2017, SGS17/084/OHK3/1T/13
Kubeš, P.: Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
2016 - 2017, LG15013
Miliaieva, D.: Studium funkcionalizace povrchů diamantu polypyrrolem pomocí experimentálních a výpočetních metod
2016 - 2018, SGS16/222/OHK4/3T/13
Píchal, J.: Zařízení k velkoplošné úpravě fyzikálně-chemických povrchových vlastností vybraných kategorií materiálů a látek nízkoteplotním atmosférickým plazmatem
2016 - 2019, FV10763
Rezek, B.: Lokalizované elektronické efekty navazování protilátek na nanokompozitních materiálech
2017 - 2019, GA17-19968S
Řezáč, K.: Elektrické výboje: experimentální výzkum, modelování a aplikace
2016 - 2018, SGS16/223/OHK3/3T/13
Sieger, L.: Využití nízkoteplotního plazmatu pro přípravu povrchů pro RTG optiku
2016 - 2017, SGS16/150/OHK3/2T/13
Tokar, D.: Hodnocení změn mechanických vlastností kožní tkáně s využitím ultrazvuku
2015 - 2017, SGS15/195/OHK4/3T/13
Stránka vytvořena 29.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.