13000 / 13139 - Granty - 2023

13000 / 13139 - katedra počítačové grafiky a interakce

Projekty podporované granty 2023

Berka, R.: Komplexní řešení péče o kulturní dědictví v oblasti herních aplikací
2023 - 2027, DH23P03OVV047
Sedláček, D.: Virtuální digitální šatník
2021 - 2023, TL05000298
Slavík, P.: Výzkum nových metod interakce ve speciálních prostředích
2022 - 2024, SGS22/172/OHK3/3T/13
Žára, J.: Výzkum moderních metod počítačové grafiky 2022-2024
2022 - 2024, SGS22/173/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 03.06.2023 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.