13000 / 13113 - Granty - 2020

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Projekty podporované granty 2020

Černá, L.: Performance and Reliability of Photovoltaic Systems: Evaluations of Large-Scale Monitoring Data
2017 - 2021, CA16235
Černá, L.: Centrum pokročilé fotovoltaiky
2017 - 2023, CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000464
Dušek, K.: Spolehlivost pájených spojů
2018 - 2020, SGS18/180/OHK3/3T/13
Dušek, K.: Elektrochemický systém pro recyklaci průmyslového měděného kabelového odpadu
2020 - 2023, SS01020524
Froš, D.: Výzkum materiálových vlastností desek plošných spojů
2020 - 2021, SGS20/123/OHK3/2T/13
Horynová, E.: Depozice a charakterizace tenkých vrstev MoOx, VOx a WOx připravených pomocí naprašování a pulsní laserové depozice
2020 - 2020, SGS20/057/OHK3/1T/13
Petrášek, J.: Studium dielektrických vlastností materiálů perovskitového typu
2020 - 2020, SGS20/058/OHK3/1T/13
Sorokina, K.: Porovnání pozlacených povrchových úprav DPS
2020 - 2020, SGS20/059/OHK3/1T/13
Veselý, P.: Aditivní výroba v oblasti elektrotechniky
2020 - 2020, SGS20/060/OHK3/1T/13
Zemen, J.: Manipulace vlastností rozhraní oxidů přechodových kovů
2018 - 2020, GA18-24268S
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.