13000 / 13115 - Granty - 2021

13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky

Projekty podporované granty 2021

Müller, Z.: Zvýšení odolnosti regionu před hrozbou plošného výpadku el. energie s využitím nových technologií a postupů krizového řízení
2019 - 2022, VI20192022124
Müller, Z.: Pokročilé postupy řešení kritických stavů v elektrizačních soustavách
2020 - 2022, SGS20/165/OHK3/3T/13
Procházka, R.: Vliv kombinovaného napěťového namáhání na charakter částečných výbojů uvnitř pevných izolačních materiálů
2020 - 2021, SGS20/124/OHK3/2T/13
Stránka vytvořena 19.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.