13000 / 13115 - Granty - 2017

13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky

Projekty podporované granty 2017

Müller, Z.: Centrum pokročilých jaderných technologií
2012 - 2019, TE01020455
Müller, Z.: Inteligentní systém pro bezpečné a spolehlivé zásobování oblasti elektrickou energií
2014 - 2017, TA04021240
Müller, Z.: Analýza přenosových a distribučních systémů s prvky FACTS
2017 - 2019, SGS17/181/OHK3/3T/13
Müller, Z.: Umwelteverträglichkeit von Transformatorenölen - alternative Isolierflüssigkeiten
2017 - 2020,
Procházka, R.: Kombinované vysokonapěťové namáhání kabelových systémů
2016 - 2017, SGS16/153/OHK3/2T/13
Stránka vytvořena 18.04.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.