13000 / 13137 - Granty - 2017

13000 / 13137 - katedra radioelektroniky

Projekty podporované granty 2017

Banáš, S.: Komplexní behaviorální model vysokonapěťového JFETu
2016 - 2017, SGS16/164/OHK3/2T/13
Bednář, J.: Algoritmy pro pokročilé modelování a analýzu optických systému s proměnnou impulsní odezvou
2016 - 2017, SGS16/165/OHK3/2T/13
Bernas, M.: Spojování segmentů znakového jazyka při jeho animaci
2017 - 2017, SGS17/098/OHK3/1T/13
Hudec, R.: Rentgenový monitor račí oko
2013 - 2017, GA13-33324S
Hudec, R.: Integrované aktivity v astrofyzice vysokých energií
2015 - 2019, 654215
Hudec, R.: JEUMICO Joint European Mirror Competence
2016 - 2017, 8E15B016
Kákona, J.: Rádiové měření parametrů drah meteorů
2016 - 2017, SGS16/166/OHK3/2T/13
Kovář, P.: Centrum výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře
2016 - 2023, CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000481
Lukeš, T.: Algoritmy pro snímání videí živých buněk s pomocí super-resolution mikroskopie
2016 - 2017, SGS16/167/OHK3/2T/13
Navrátil, V.: Metody určování polohy s využitím družicových a terestriálních radiových zdrojů
2016 - 2017, SGS16/168/OHK3/2T/13
Páta, P.: Thermal Hyperspectral Imaging System Breadboard Requirement Definition and Design – THETIS Phase 1.
2016 - 2017, 4000116082/15/NL
Páta, P.: Multikriteriální optimalizace modelů prostorově variantních zobrazovacích systémů
2017 - 2019, GA17-05840S
Páta, P.: Videodetekce osob v tunelu v reálném čase
2017 - 2019, FV20548
Rund, F.: Kvalita zvuku v souvislostech s charakteristikami lidského sluchu
2017 - 2019, SGS17/190/OHK3/3T/13
Sýkora, J.: Kooperativní kódování a zpracování v hustých rádiových cloudových komunikačních sítích
2017 - 2020, LTC17042
Urban, M.: Zpracování signálu z RTG zobrazovacího modulu pomocí viditelné oblasti spektra
2016 - 2017, SGS16/169/OHK3/2T/13
Vejražka, F.: Centrum integrovaných družicových a pozemských navigačních technologií
2012 - 2019, TE01020186
Vítek, S.: Klasifikace optických tranzient v reálném čase
2017 - 2017, SGS17/099/OHK3/1T/13
Stránka vytvořena 30.05.2024 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.